Attendo NimbusAkademin

Kunskap som gör skillnad

Om Nimbusakademin

Attendo Nimbus Resurscenter i Lund startade sin verksamhet 1992, som ett projekt inom dåvarande Malmöhus läns landsting. ”Nimbusgården”, som det kallades, blev privatiserat runt millennieskiftet och är sedan 2008 en del av Attendo. 

Idag innefattar Attendo Nimbus Resurscenter fem verksamheter för personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar; en gruppbostad, ett barn- och ungdomsboende, servicelägenheter samt två dagliga verksamheter. Utöver dessa tillkommer en utbildningsverksamhet; Attendo NimbusAkademin – som sedan 1994 har erbjudit utbildning och handledning kring det arbetssätt som man antagit sedan starten, tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen.

Vårt mål är att bidra till en ökad förståelse och kunskap kring både funktionsvariationer, den enskilde individens förutsättningar och arbetssättet tydliggörande pedagogik. Kreativitet och lösningsfokus genomsyrar mycket av vårt arbete och vår förhoppning är att kunskapen vi förmedlar skall göra skillnad i de verksamheter som anlitar oss.

Utbildning

Attendo NimbusAkademin har sedan 1994 erbjudit utbildning och handledning för dig som kommer i kontakt med personer som har en eller flera kognitiva funktionsvariationer. Vi vill bidra till att skapa ett gott möte, präglad av lösningsfokus, respekt och ömsesidighet. Våra utbildare och handledare har lång och bred erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning, samt av att utbilda och handleda personal som arbetar inom området. Vi arrangerar även föreläsningar och utbildningar tillsammans med andra aktuella föreläsare.

Sedan starten har verksamheten haft ett nära samarbete med Division TEACCH i North Carolina, USA, som grundade TEACCH-modellen i slutet av 1960-talet – för att säkerställa kvalitén och utvecklingen i både utbildningsverksamheten och övriga verksamheter. De flesta har förutom sin utbildning och träning i Sverige även varit på utbildning i USA, på TEACCH Autism Program.

Från kaos till klarhet

Under våren 2017 släppte Louise Ardoris från Attendo NimbusAkademin en efterlängtad bok om tydliggörande pedagogik - Från kaos till klarhet. Boken beskriver hur man kan arbeta med tydliggörande pedagogik för personer som har en annorlunda kognition. Hur man kan göra för att förbättra kommunikationen, känslan av sammanhang och självbestämmandet.

Beställ boken

Andra sätt att nå fram

Under 2019 släpptes Louise Ardoris andra bok som fokuserar närmare på ett av den tydliggörande pedagogikens stora områden; Kommunikation. Under bokens gång går Louise igenom hur man kan kartlägga kommunikation, ta fram hjälpmedel och vad man bör tänka på när man ska börja kommunicera på alternativa sätt.

Beställ boken

Ett svar i taget

Nu har Louise Ardoris tredje bok släppts. I boken Ett svar i taget – Att möta utmanande beteenden med Tydliggörande pedagogik, ger Louise Ardoris förslag på strategier för hur du kan förstå, förhålla dig till och hitta lösningar på de problem som orsakar utmanande beteenden.
 

Beställ boken

Från Kaos Till Klarhet-podden

Från Kaos till Klarhetpodden om NPF och arbetsmarknaden. 

Lyssna på podden

Utbildningar & Föreläsningar