Hoppa till huvudinnehåll

Ta dina kunskaper i tydliggörande pedagogik till nästa nivå

Har din verksamhet arbetat med tydliggörande pedagogik ett tag, men vill utvecklas vidare? Är ni osäkra på vilken effekt de insatser ni gör egentligen har i verksamheten? Kan du redan grunderna i tydliggörande pedagogik och har använt det i ditt arbete? Då erbjuder denna kurs dig möjlighet att ta dina kunskaper till nästa nivå!

Under de första två dagarna går vi igenom hur du gör en kartläggning av personens förståelse, färdigheter och förmågor, inlärning av visuella hjälpmedel samt hur du med hjälp av uppgiftsanalys och för- och eftermätningar kan få en dokumenterad effekt av insatserna med tydliggörande pedagogik. Vi tittar på begreppet EBP (evidensbaserad praktik) och hur vi kan använda oss av tydliggörande pedagogik på ett mer mätbart sätt i verksamheten. Med hjälp av filmat material tränar vi på att använda mätinstrument, samt att sammanställa resultat. Detta sätt att arbeta med tydliggörande pedagogik gör det tydligare för oss och för andra runt omkring vilka effekter vårt arbete har. Det blir lättare för oss att påvisa effekter, men också att se när det vi gör inte har tillräcklig effekt och behöver utvecklas vidare.

Dag tre, som man kan välja till, fokuseras på att fördjupa oss i kommunikation och utmanande beteende. Även här utgår vi från filmat material och går igenom hur man gör en kommunikationsbedömning, tar fram visuella hjälpmedel och lär personen att använda dem. Målet är att förbättra personens förmåga att spontant kommunicera sina behov och önskemål. Vi lär oss också att samla beteendedata och analysera resultatet för att bättre kunna hitta orsaken till beteenden som uppstår.

För att kunna följa med i kursen är det viktigt att du har förkunskaper om grundtankar och praktisk tillämpning av tydliggörande pedagogik i vardagen.

Kursinnehåll

  • EBP – Evidensbaserad praktik, grundtankar och hur vi mäter effekt av våra insatser
  • Kartläggning, förståelsebedömning, bedömning av vardagsfärdigheter samt kommunikation (dag 3)
  • Inlärning av visuella hjälpmedel
  • Uppgiftsanalys
  • För- och eftermätningar och sammanställning av resultat

Anmälan utbildning

För att anmäla dig till, eller ställa frågor om någon av våra utbildningar, maila louise.ardoris@attendo.se

Lämna information om:

  • Faktureringsadress/kostnadsställe
  • Ev matallergier/specialkost

När du anmäler dig till en utbildning hos Attendo Nimbus Akademin är Attendo LSS AB ansvarigt för dina personuppgifter och behandlar dessa för att kunna hantera din anmälan. Vi behandlar informationen för att kunna administrera utbildningen samt fakturering. Uppgifterna sparas endast så länge vi har laglig grund för det. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer om personuppgifter