Handledning

I det dagliga arbetet kan det behövas ett par öron och ögon utifrån för att inspirera och lyfta medarbetargruppen i det pedagogiska arbetet. Pedagogisk handledning har en kompetenshöjande effekt och kan ofta hjälpa medarbetarna framåt i arbetet. Handledning kan också vara en bra hjälp vid införandet av nya pedagogiska metoder eller vid uppstart av nya verksamheter.

Handledning är ett mycket flexibelt arbetsredskap och antal tillfällen och innehållet i dessa bestäms i samråd med dig som beställer. Handledningen sker oftast på plats genom att vi kommer till er, men ni kan också komma till oss på Attendo NimbusAkademin.

Handledaren har möte med medarbetargruppen, som tar upp angelägna frågor och tankar. Vi diskuterar och kommer tillsammans fram till alternativa lösningar. Handledaren kan också vara med i verksamheten för att observera och i vissa fall göra bedömningar med aktuell brukare. Därefter har man själva handledningen med medarbetargruppen.

Attendo NimbusAkademin har flera rutinerade och uppskattade handledare med lång pedagogisk erfarenhet. I priset ingår en skriftlig sammanfattning av de pedagogiska slutsatser vi har kommit fram till under handledningens gång.

Pris 1730 kr/timme exkl. moms. Resekostnader tillkommer.