Hoppa till huvudinnehåll

Attendo NimbusAkademin bjuder in till föreläsningsserie

Under sex föreläsningar går vi igenom grunderna i autismspektrumtillstånd, tydliggörande pedagogic baserad på TEACCH-modellen, sociala berättelser och seriesamtal, utmanande beteenden, etc.

Varje föreläsning är ca 3 timmar lång och kostar 725:- per person.

Plats: Attendo NimbusAkademin, Skjutbanevägen 31, Lund

 

Innehåll

Föreläsning 1

Tid: Datum kommer

Autism – Vi tittar på diagnoskriterier och hur autismspektrumtillstånd kan yttra sig i vardagen, men även på andra svårigheter och styrkor vi ofta ser hos de personer vi möter.

 

Föreläsning 2

Tid: Datum kommer

Tydliggörande pedagogik – Vi går igenom viktiga pedagogiska riktlinjer, bakgrund till dessa och förklarar med hjälp av exempel från våra verksamheter tydliggörande pedagogik baserat på TEACCH-modellen. Vi går bland annat igenom tydliggörande i rum, tid och aktivitet.

 

Föreläsning 3

Tid: Datum kommer

Kommunikation – Vi pratar om begränsningar i uttryckande och mottagande kommunikation och vad sådana begränsningar kan innebära för personen med autismspektrumtillstånd, samt vilka hjälpmedel personen kan behöva för att lättare kunna kommunicera sina behov och önskemål.

 

Föreläsning 4

Tid: Datum kommer

Utmanande beteende – Vi går igenom de tre stegen – Förebygga, akut handlingsplan samt fastställa orsak. Med hjälp av inspirerande exempel diskuterar vi hur vi kan ta reda på fakta om beteendet för att sedan kunna förbättra situationen för personen med autism.

 

Föreläsning 5

Tid: Datum kommer

En meningsfull och innehållsrik fritid – Varför kan fritiden vara svår? Hur kan vi bidra till att personen med funktionsnedsättning har en meningsfull fritid? Hur påverkar en annorlunda perception och ett annorlunda tänkande fritiden? Hur kan vi utveckla fritidsaktiviteter?

 

Föreläsning 6

Tid: Datum kommer

Sociala berättelser och seriesamtal – Vad är Sociala berättelser och seriesamtal? Hur kan vi göra dem intressanta och tilltalande för personen med autism? Praktiskt arbete: Att skriva en Social berättelse.

 

Pris

725 kr per föreläsning och person, exklusive moms. Kursdokumentation och fika ingår. Anmälan är bindande men inte personlig.

Anmälan utbildning

För att anmäla dig till, eller ställa frågor om någon av våra utbildningar, maila louise.ardoris@attendo.se

Lämna information om:

  • Faktureringsadress/kostnadsställe
  • Ev matallergier/specialkost

När du anmäler dig till en utbildning hos Attendo Nimbus Akademin är Attendo LSS AB ansvarigt för dina personuppgifter och behandlar dessa för att kunna hantera din anmälan. Vi behandlar informationen för att kunna administrera utbildningen samt fakturering. Uppgifterna sparas endast så länge vi har laglig grund för det. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer om personuppgifter